logo systemu POLON

Nowe wpisy w Pomocy systemu

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/
 

  1. Korekta programu kształcenia (15.07.2020)
  2. Usuwanie pracownika (20.07.2020)
  3. Dokumentacja API REST dla ORPPD 2.0 (21.07.2020)
  4. Role dla modułu Pracownicy (22.07.2020)

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10
 
1. Wyłączenie ogólnodostępnych wykazów w POL-on 1.0
2020-07-09 06:30:22
Rozpoczęliśmy prace nad wyłączeniem „Ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych” oraz „Wykazu pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych” generowanych na bazie rejestru ze „starego” systemu POL-on. Dostęp do aktualnego zestawienia „Nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu” będzie możliwy niebawem z poziomu platformy RAD-on (zakładka Baza wiedzy).
Dodatkowo ze względu na udostępnienie w ramach POL-on 2.0 „Rozszerzonego zestawienia pracowników podmiotu” (Moduł Raporty) wyłączony zostanie w starym systemie także „Raport o stanie zatrudnienia”.
 
2. Wyłączenie edycji danych w modułach „Patenty i dokonania” oraz „Osiągnięcia artystyczne”
2020-07-13 06:46:33
 
W modułach „Patenty i dokonania” oraz „Osiągnięcia artystyczne” (dostępnych w POL-on 1.0)  została wyłączona możliwości edycji danych. Oznacza to, że nie będzie możliwości wprowadzania, zmiany ani usuwania danych w tych modułach. Moduły pozostaną dostępne w trybie do odczytu.
Informacje o działalności naukowej będą rejestrowane (ze zmienionym zakresem informacji, zgodnym z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.) w POL-on 2.0 w ramach nowych modułów „Patenty i prawa ochronne” oraz „Osiągnięcia artystyczne”. Wdrożenie nowych modułów przewidywane jest na IV kwartał 2020 r. Informacje dotyczące mapowania danych zostaną przedstawione niebawem.
 
3.  Wdrożenie produkcyjne sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2019
2020-07-14 14:46:27
 
W dniu 14 lipca 2020 r. w produkcyjnej wersji systemu POL-on 2.0. zostały wdrożone:
    Sprawozdanie finansowe za rok 2019
oraz
    Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2019.
Sprawozdania są dostępne w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych, a do ich edycji potrzebna jest rola INST_FIN.
W przypadku Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego należy korzystać z gotowego szablonu, dostępnego do pobrania po wejściu w szczegóły. W przypadku Sprawozdania finansowego nie ma pobierania szablonu. W ramach importu uczelnia wgrywa plik w formacie XML (bez podpisu elektronicznego) zgodny z XSD opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów https://www.gov.pl/attachment/419a55e1-ed6f-4e81-bfde-4968c066d912
Procesy zatwierdzania i wysyłania są analogiczne do wcześniejszych sprawozdań.
Szczegółowe opisy powyższych procesów zostały umieszczone w Pomocy POL-on https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/baza-dokumentow-planistyczno-sprawozdawczych-2/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe wpisy w Pomocy systemu

  1. Podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2019 r. Objaśnienia do sprawozdania (14.07.2020)
  2. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2019 – ścieżka czynności i statusy (15.07.2020)
  3. Podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdania finansowego za 2019 r. (15.07.2020)
  4. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. – ścieżka czynności i statusy (15.07.2020

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Kryterium wpływu społecznego w najbliższej ewaluacji działalności naukowej

Nowy  model  ewaluacji działalności naukowej wprowadza  do  systemu nowe  kryterium oceny jakości działalności naukowej – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.
Czym jest wpływ społeczny, przykłady wpływu – wpis na blogu Marty Wróblewskiej, absolwentki filozofii i lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim, zajmującej się analizą dyskursu, szczególnie zastosowaną do badań szkolnictwa wyższego: https://martawroblewska.pl/wplyw-spoleczny-trzecie-kryterium-ewaluacji-impact-czym-jest-i-gdzie-szukac-informacji/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Aktualności

1. Kolejne zestawienia z hurtowni danych (Moduł Raporty)

2020-07-06 08:02:09

W module Raporty udostępnione zostały nowe zestawienia w obszarze Kierunków:
a) zestawienie studiów na kierunku współprowadzonych,
b) zestawienie uruchomień studiów na kierunku współprowadzonych.
W planach jest wprowadzenie raportów w obszarze Studentów, a mianowicie:
a) raport studentów otrzymujących pomoc materialną w tym samym czasie na więcej niż jednym kierunku studiów,
b) raport studentów otrzymujących pomoc materialną po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego lub podejmujących ponownie studia pierwszego stopnia,
c) raport studentów otrzymujących pomoc materialną po upłynięciu okresu przysługiwania świadczeń.
 
Podobnie jak w przypadku wcześniejszych raportów, możliwość ich generowania i pobierania  zależna jest od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie.
Więcej informacji o module Raporty znajduje się w Pomocy systemu POL-on https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/modul-raportowy/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]