logo systemu POLON

Nowe wpisy Pomocy systemu

1. Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni (3.07.2020)
2. Obszar Kierunki (nowy POL-on) – Kierunki współprowadzone (8.07.2020)

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe wdrożenie w systemie PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy
 
W dniu 13.07.2020 nastąpi 1-2 dniowa przerwa w pracy systemu PBN.
W tym czasie planowane jest wdrożenie produkcyjne następujących funkcjonalności:
a) filtrowanie i wyszukiwanie publikacji w Profilu Instytucji,
b) wyświetlanie na górze listy wyboru obiektów pochodzących z list ministerialnych (wydawnictw, czasopism i konferencji) oraz obiektów pochodzących z POL-on (osoby, instytucje),
c) zmiana w ścieżce logowania MCL/ORCID – wyświetlanie dodatkowej informacji jeśli konta MCL/ORCID nie są jeszcze podłączone do PBN,
d) Hub Migracyjny prezentujący wyniki migracji danych z systemu PBN Moduł Sprawozdawczy do obecnego systemu PBN (wraz z funkcjonalnością umożliwiającą przywrócenie do Profilu Instytucji wersji publikacji z PBN MS),
e) usprawnienie procesu aktualizacji publikacji w Profilu Instytucji,
f) lista pracowników zatrudnionych w poszczególnych instytucjach wraz z informacją o powiązaniu przez nich kont PBN i ORCID oraz PBN i POL-on.
 
Dodatkowo zostaną wdrożone poprawki  dla następujących nieprawidłowości: dodawania oświadczeń dla osób (w przypadkach, gdy nie wyświetlała się dyscyplina pracownika), wyszukiwania konferencji i czasopism w zakładce Wykazy, braku możliwości powiązania kont PBN i  POL-on.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

https://legislacja.gov.pl/projekt/12333258/katalog/12684118#12684118
 
Dnia 6.07.2020 dodane zostały w ramach konsultacji publicznych uwagi Komisji Ewaluacji Nauki (https://legislacja.gov.pl/docs//506/12333258/12684118/12684121/dokument453932.pdf) oraz Agencji Badań Medycznych (https://legislacja.gov.pl/docs//506/12333258/12684118/12684121/dokument453930.pdf)

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe wpisy w Pomocy systemu

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

  1. Plan rzeczowo-finansowy – ścieżka czynności i statusy (1.07.2020)
  2. Podmioty zobowiązane do złożenia planu rzeczowo-finansowego na 2020 r. Objaśnienia do sprawozdania (2.07.2020)

Decyzją ministerstwa – z uwagi na obecną sytuację – OPI PIB usunął w widoku sprawozdania termin jego złożenia w tym roku. W celu ustalenia terminu złożenia sprawozdania należy skierować indywidualne zapytanie do MNiSW poprzez zgłoszenie merytoryczne z dotychczasowego systemu zgłoszeń dostępnego w POL-on 1.0.
Uczelnie prowadzące dotąd wydziały lekarskie, które do tej pory były nadzorowane przez Ministerstwo Zdrowia i składały odrębne sprawozdania, w tym roku składają w systemie jeden formularz zbiorczy dla całej uczelni – kierowany do MNiSW.
Objaśnienia MNiSW do planu rzeczowo-finansowego na rok 2020 dla uczelni publicznych znajdują się w pliku MNiSW_objaśnienia_do_PRF_na_rok_2020_dla_uczelni_publicznych.docx dostępnym na stronie https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/podmioty-zobowiazane-do-zlozenia-planu-rzeczowo-finansowego-na-2020-r-objasnienia-do-sprawozdania/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/30
 
Korekta/rejestracja liczby godzin zajęć na kierunku wygaszanym
2020-07-02 11:22:53
 
W systemie POL-on 2.0 umożliwiono przypisywanie liczby godzin zajęć pracownikom, którzy prowadzą zajęcia na kierunkach wygaszanych. Korekta/rejestracja liczby godzin zajęć na kierunku wygaszanym możliwa jest do czasu zrealizowania programu studiów.
W przypadku kierunków, dla których wskazana została data likwidacji, możliwe jest zarejestrowanie/korekta liczby godzin prowadzonych zajęć maksymalnie dla następnego roku akademickiego obejmującego dany rok kalendarzowy – jeśli zarejestrowano likwidację kierunku w 2019 r., wówczas korekta danych możliwa jest dla roku akademickiego 2019/2020.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]