Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

https://legislacja.gov.pl/projekt/12333258/katalog/12684118#12684118
 
Dnia 6.07.2020 dodane zostały w ramach konsultacji publicznych uwagi Komisji Ewaluacji Nauki (https://legislacja.gov.pl/docs//506/12333258/12684118/12684121/dokument453932.pdf) oraz Agencji Badań Medycznych (https://legislacja.gov.pl/docs//506/12333258/12684118/12684121/dokument453930.pdf)

[Przesłano przez: Ewa Nowak]