Nowe wpisy w Pomocy systemu

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

  1. Korekta danych szkoły doktorskiej i programu kształcenia (24.06.2020)
  2. Sprawozdanie z wykorzystania subwencji – ścieżka czynności i statusy (26.06.2020)

[Przesłano przez: Ewa Nowak]