ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 25/2020 UKW

Komunikat Nr 25/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu 23 września 2020 r. Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na wniosek Uczelnianej Komisji Wyborczej, przy uwzględnieniu § 18 Statutu SUM podjął Uchwałę Nr 83/2020 w sprawie określenia terminów zgłoszeń, przedstawienia listy kandydatów oraz powołania Rady Uczelni na kadencję od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.

Mając na uwadze powyższe, a zarazem kierując się postanowieniami w/cyt. przepisu informuję, że zgłoszenia kandydatów do Rady Uczelni należy składać osobiście w dniach:

7 października 2020 r. w godzinach od 9.00 do 14.00

8 października 2020 r. w godzinach od 9.00 do 14.00

w siedzibie Uczelnianej Komisji Wyborczej (ul. Poniatowskiego 15, Katowice), pokój nr 114.

Przypominam, że kandydatów na członków Rady Uczelni może zgłaszać Rektor, a także członkowie Senatu w liczbie co najmniej ¼ statutowego składu.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu dostępnym na stronie internetowej Uczelni pod linkiem https://pracownik.sum.edu.pl/wybory-uczelniane/#pliki-do-pobrania

 

Formularz dostępny pod wskazanym adresem zawiera:
– oznaczenie zgłaszającego, uzasadnienie zgłoszenia Kandydata wraz z notą biograficzną.
– zgodę Kandydata na kandydowanie do Rady Uczelni i oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w § 17 Statutu, zgodnie z wzorem określonym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą Uchwałą Nr 17/2020 z dnia 15 września 2020 r.

 

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka

logo systemu POLON

Udostępnienie ankiety EN-1 za rok 2020/2021

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

W dniu 29 września 2020 r. w POL-onie 1 została udostępniona możliwość wypełnienia i wysłania do MNiSW ankiety EN-1 za rok akademicki 2020/2021.
Z uwagi na możliwe wydłużenie procesu rekrutacji na studia, w tym roku termin wysłania sprawozdania mija w dniu 21 października 2020 r. (według stanu na dzień 15 października 2020 r.).
Wypełnienie i wysłanie ankiety przed dniem 15 października 2020 r. dotyczy tylko tych uczelni, które zakończyły rekrutację i nie przewidują żadnych zmian do 15 października.
Uczelnia nie ma możliwości wycofania wysłanej już ankiety.
Więcej na temat wypełnienia i wysyłania ankiety: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/ankieta-en-1-za-rok-2020-2021/

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Wdrożenie nowej wersji aplikacji PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home
28 wrz 2020

Na środę, 30 września 2020 r., planowane jest wdrożenie nowej wersji aplikacji PBN. Aplikacja będzie tego dnia niedostępna.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

Procedura w sprawie zasad bezpieczeństwa realizacji procesu dydaktycznego i działalności naukowo-badawczej w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Szanowni Państwo – Studenci, Doktoranci, Członkowie Wspólnoty Uczelni,

Od dnia 01.10.2020 r. proces dydaktyczny na wszystkich kierunkach i poziomach kształcenia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach będzie prowadzony w formie mieszanej. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na zajęciach prowadzonych stacjonarnie zawarte zostały w „ Procedurze w sprawie zasad bezpieczeństwa realizacji procesu dydaktycznego i działalności w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prosimy o zapoznanie się z powyższą Procedurą określającą bezpieczną organizację i prowadzenie zajęć oraz ćwiczeń obowiązującą na wszystkich kierunkach w SUM.

DO POBRANIA:

Informacje ogólne (prezentacja)
Procedura

[Przesłano przez: Magdalena Kaczmarczyk]

logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

 1.  Nowe ORPPD
  2020-09-23 06:31:32Nowe ORPPD (REST API oraz moduł w aplikacji webowej) zostanie wdrożone w wersji produkcyjnej na początku października 2020 r.
  ORPPD 2.0 pozwoli na przekazanie prac dyplomowych obronionych na kierunkach studiów zarejestrowanych w POL-on 2.0.
  Nowe ORPPD będzie zasilane dwoma sposobami – za pomocą aplikacji webowej (interfejsu użytkownika) i za pomocą metody integracji REST API. Wraz z nową wersją repozytorium planowana jest całkowita rezygnacja z importu prac za pomocą formatu ETD-MS v1.1 (APD OAI/PMH). Mechanizm importu masowego poprzez archiwum prac dyplomowych (protokół OAI/PMH) zostanie utrzymany jedynie w celu zapewnienia możliwości przekazania prac obronionych na kierunkach zarejestrowanych w POL-on 1.0.
  Nadal można testować REST API do nowego ORPPD na środowisku demonstracyjnym https://polon2-demo.opi.org.pl/rppd-api/swagger-ui/index.html?configUrl=/rppd-api/v3/api-docs/swagger-config#/
  Dotychczasowa wersja ORPPD 1.0,  jako niezależny system, będzie utrzymywana i wspierana równolegle do ORPPD 2.0. i pozostanie archiwum prac obronionych na zasadach określonych w starej ustawie. Nowa wersja (2.0), jako moduł systemu POL-on 2.0, będzie stanowić bazę prac bronionych na podstawie  ustawy 2.0.
  Więcej informacji na stronach Pomocy https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/wprowadzenie-do-orppd-2-0/
 2. Planowane wdrożenie Bazy dokumentów w postępowaniach awansowych
  2020-09-23 10:47:13Wdrożenie modułu Baza dokumentów w postępowaniach awansowych – w zakresie postępowań o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego – jest planowane na początek października 2020 r. W dalszej kolejności zostanie udostępnione  postępowanie o nadanie tytułu profesora.
 3. Ankieta EN-1 za rok 2020/2021
  2020-09-24 12:47:30Na stronach Pomocy POL-on można zapoznać się z materiałami dotyczącymi wypełniania ankiety EN-1 za rok akademicki 2020/2021 https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/ankieta-en-1-za-rok-2020-2021/ 
  Udostępnienie ankiety jest planowane na koniec września 2020 r. Ankieta powinna zostać uzupełniona przez uczelnie i przekazana do MNiSW do 21 października 2020 r. według stanu na dzień 15 października 2020 r.
  Ankieta EN-1 za rok akademicki 2020/2021 znajduje się w starym POL-onie, jednak kierunki pobierane są do niej wyłącznie z nowego POL-onu.
  Reguły walidacyjne dotyczące wypełniania formularza ankiety https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/09/Walidacje-do-ankiety-EN-1-2020-21.pdf

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]