Procedura w sprawie zasad bezpieczeństwa realizacji procesu dydaktycznego i działalności naukowo-badawczej w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Szanowni Państwo – Studenci, Doktoranci, Członkowie Wspólnoty Uczelni,

Od dnia 01.10.2020 r. proces dydaktyczny na wszystkich kierunkach i poziomach kształcenia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach będzie prowadzony w formie mieszanej. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na zajęciach prowadzonych stacjonarnie zawarte zostały w „ Procedurze w sprawie zasad bezpieczeństwa realizacji procesu dydaktycznego i działalności w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prosimy o zapoznanie się z powyższą Procedurą określającą bezpieczną organizację i prowadzenie zajęć oraz ćwiczeń obowiązującą na wszystkich kierunkach w SUM.

DO POBRANIA:

Informacje ogólne (prezentacja)
Procedura

[Przesłano przez: Magdalena Kaczmarczyk]