Uwaga

PKZP – likwidacja i przeniesienie „Pogotowia kasowego”

Szanowni Państwo, w związku z likwidacją kasy w Rektoracie,…