ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 25/2020 UKW

Komunikat Nr 25/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu 23 września 2020 r. Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na wniosek Uczelnianej Komisji Wyborczej, przy uwzględnieniu § 18 Statutu SUM podjął Uchwałę Nr 83/2020 w sprawie określenia terminów zgłoszeń, przedstawienia listy kandydatów oraz powołania Rady Uczelni na kadencję od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.

Mając na uwadze powyższe, a zarazem kierując się postanowieniami w/cyt. przepisu informuję, że zgłoszenia kandydatów do Rady Uczelni należy składać osobiście w dniach:

7 października 2020 r. w godzinach od 9.00 do 14.00

8 października 2020 r. w godzinach od 9.00 do 14.00

w siedzibie Uczelnianej Komisji Wyborczej (ul. Poniatowskiego 15, Katowice), pokój nr 114.

Przypominam, że kandydatów na członków Rady Uczelni może zgłaszać Rektor, a także członkowie Senatu w liczbie co najmniej ¼ statutowego składu.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu dostępnym na stronie internetowej Uczelni pod linkiem https://pracownik.sum.edu.pl/wybory-uczelniane/#pliki-do-pobrania

 

Formularz dostępny pod wskazanym adresem zawiera:
– oznaczenie zgłaszającego, uzasadnienie zgłoszenia Kandydata wraz z notą biograficzną.
– zgodę Kandydata na kandydowanie do Rady Uczelni i oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w § 17 Statutu, zgodnie z wzorem określonym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą Uchwałą Nr 17/2020 z dnia 15 września 2020 r.

 

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka

logo systemu POLON

Udostępnienie ankiety EN-1 za rok 2020/2021

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

W dniu 29 września 2020 r. w POL-onie 1 została udostępniona możliwość wypełnienia i wysłania do MNiSW ankiety EN-1 za rok akademicki 2020/2021.
Z uwagi na możliwe wydłużenie procesu rekrutacji na studia, w tym roku termin wysłania sprawozdania mija w dniu 21 października 2020 r. (według stanu na dzień 15 października 2020 r.).
Wypełnienie i wysłanie ankiety przed dniem 15 października 2020 r. dotyczy tylko tych uczelni, które zakończyły rekrutację i nie przewidują żadnych zmian do 15 października.
Uczelnia nie ma możliwości wycofania wysłanej już ankiety.
Więcej na temat wypełnienia i wysyłania ankiety: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/ankieta-en-1-za-rok-2020-2021/

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Wdrożenie nowej wersji aplikacji PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home
28 wrz 2020

Na środę, 30 września 2020 r., planowane jest wdrożenie nowej wersji aplikacji PBN. Aplikacja będzie tego dnia niedostępna.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]