Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

 1.  Nowe ORPPD
  2020-09-23 06:31:32Nowe ORPPD (REST API oraz moduł w aplikacji webowej) zostanie wdrożone w wersji produkcyjnej na początku października 2020 r.
  ORPPD 2.0 pozwoli na przekazanie prac dyplomowych obronionych na kierunkach studiów zarejestrowanych w POL-on 2.0.
  Nowe ORPPD będzie zasilane dwoma sposobami – za pomocą aplikacji webowej (interfejsu użytkownika) i za pomocą metody integracji REST API. Wraz z nową wersją repozytorium planowana jest całkowita rezygnacja z importu prac za pomocą formatu ETD-MS v1.1 (APD OAI/PMH). Mechanizm importu masowego poprzez archiwum prac dyplomowych (protokół OAI/PMH) zostanie utrzymany jedynie w celu zapewnienia możliwości przekazania prac obronionych na kierunkach zarejestrowanych w POL-on 1.0.
  Nadal można testować REST API do nowego ORPPD na środowisku demonstracyjnym https://polon2-demo.opi.org.pl/rppd-api/swagger-ui/index.html?configUrl=/rppd-api/v3/api-docs/swagger-config#/
  Dotychczasowa wersja ORPPD 1.0,  jako niezależny system, będzie utrzymywana i wspierana równolegle do ORPPD 2.0. i pozostanie archiwum prac obronionych na zasadach określonych w starej ustawie. Nowa wersja (2.0), jako moduł systemu POL-on 2.0, będzie stanowić bazę prac bronionych na podstawie  ustawy 2.0.
  Więcej informacji na stronach Pomocy https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/wprowadzenie-do-orppd-2-0/
 2. Planowane wdrożenie Bazy dokumentów w postępowaniach awansowych
  2020-09-23 10:47:13Wdrożenie modułu Baza dokumentów w postępowaniach awansowych – w zakresie postępowań o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego – jest planowane na początek października 2020 r. W dalszej kolejności zostanie udostępnione  postępowanie o nadanie tytułu profesora.
 3. Ankieta EN-1 za rok 2020/2021
  2020-09-24 12:47:30Na stronach Pomocy POL-on można zapoznać się z materiałami dotyczącymi wypełniania ankiety EN-1 za rok akademicki 2020/2021 https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/ankieta-en-1-za-rok-2020-2021/ 
  Udostępnienie ankiety jest planowane na koniec września 2020 r. Ankieta powinna zostać uzupełniona przez uczelnie i przekazana do MNiSW do 21 października 2020 r. według stanu na dzień 15 października 2020 r.
  Ankieta EN-1 za rok akademicki 2020/2021 znajduje się w starym POL-onie, jednak kierunki pobierane są do niej wyłącznie z nowego POL-onu.
  Reguły walidacyjne dotyczące wypełniania formularza ankiety https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/09/Walidacje-do-ankiety-EN-1-2020-21.pdf

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]