Do zagospodarowania w jednostkach SUM: Monitor Fujitsu Siemens ScenicView B19-5 i Monitor Samsung SyncMaster 943B

Nazwa urządzenia:

  1. Monitor Fujitsu Siemens ScenicView B19-5 – 1 szt.
    Numer inwentarzowy: FCL-491-0025/09
    rok produkcji 2009
  2. Monitor Samsung SyncMaster 943B – 1 szt.
    Numer inwentarzowy: FCL-491-0026/09
    rok produkcji 2009

 

Jednostka będąca w posiadaniu sprzętu:
Katedra i Zakład Chemii i Analizy Leków

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Szulińska Magdalena

tel. 32/ 364 10 50