Monitor Fujitsu Siemens ScenicView B17-5 liczba sztuk: 1

Nazwa urządzenia:
Monitor Fujitsu Siemens ScenicView B17-5 liczba sztuk: 1
rok produkcji 2009 numer inwentarzowy FTL-491-0010/09 numer fabryczny YE6L116014

Jednostka będąca w posiadaniu urządzenia:
Zakład Technologii Środków Leczniczych 41 200 Sosnowiec ul. Jedności 8

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Nazwisko: Małgorzata Torbus
Mail:
Telefon: 32 364 11 80