Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0

 

 1.  Przypomnienie o konieczności dostosowania stanowisk pracowników do nowej siatki
  2020-09-17 12:30:40

  Migracja danych pracowników ze starego POL-onu do POL-onu 2.0 została w całości przeprowadzona przez OPI PIB w styczniu 2020 r.
  W przypadku uczelni mapowanie zostało dokonane automatycznie w odniesieniu do grup stanowisk naukowych i naukowo-dydaktycznych oraz w odniesieniu do stanowisk należących do tych grup (podstawa prawna: art.  247 ust. 1 pkt 1 i art. 250 przepisów wprowadzających ustawę 2.0).
  W pozostałych grupach stanowisk uczelnie powinny samodzielnie dostosować stanowiska do wymagań ustawy 2.0  najpóźniej do 30 września 2020 r. (art. 249 ust. 3  przepisów wprowadzających ustawę 2.0).

  W przypadku stanowisk, które nie są przewidziane w nowej siatce, po 30 września 2020 r.:
  – system będzie uniemożliwiał zarejestrowanie takiego stanowiska,
  – w przypadku próby modyfikacji takiego stanowiska, które już jest zarejestrowane, pojawi się komunikat o błędzie; dozwolona będzie w tym zakresie jedynie modyfikacja daty zakończenia stanowiska – oczywiście w zakresie do 30 września 2020 r.

  Więcej na temat siatki stanowisk: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/nowa-siatka-stanowisk-pracownikow/

 2. Problem migracyjny dotyczący siatki stanowisk pracowników – możliwość automatycznego uporządkowania przez OPI PIB
  2020-09-15 09:24:32

  Po migracji danych pracowników ze starego systemu do nowego, w POL-onie 2.0 niektóre stare stanowiska pracy na uczelniach zmieniły się na nowe stanowiska również wstecznie. Jest to spowodowane problem, który wystąpił podczas migracji.
  OPI PIB wspólnie z MNiSW podjęło decyzję, że uczelnie, które nie przeprowadziły samodzielnie uporządkowania problemu migracyjnego mogą zostać objęte automatycznym procesem porządkowym przez OPI PIB – pod warunkiem dokonania stosownego zgłoszenia.

  Niniejsza informacja jest skierowana do uczelni:
  – w których w wyniku migracji ze starego POL-onu do nowego nastąpiła automatyczna konwersja stanowisk na nową siatkę, w wyniku czego część stanowisk została przekonwertowana na nową siatkę również wstecznie, z datą przed 1 października 2018 r. .
  – które nie przeprowadziły i nie chcą przeprowadzać procesu uporządkowania stanu warunków zatrudnienia w zakresie stanowisk samodzielnie.
  Więcej na temat istoty problemu migracyjnego: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/procedury-rozwiazania-problemu-migracyjnego-dotyczacego-siatki-stanowisk/

  Operacja automatycznego uporządkowania zostanie wykonana na prośbę uczelni. W tym celu należy założyć zgłoszenie w nowym systemie Helpdesk w POL-on 2.0. Należy wybrać kategorię zgłoszenia „Techniczne”, obszar „Pracownicy” i podać temat „Zgoda na automatyczne uprządkowanie problemu z siatką stanowisk”. W treści zgłoszenia proszę potwierdzić, iż dany podmiot wyraża zgodę na wykonanie automatycznego procesu porządkującego problem migracyjny z siatką stanowisk.
  Zgłoszenia będą zbierane do 16 października 2020 r. Po tym terminie zostanie wykonane uprządkowanie problemu migracyjnego dla podmiotów, które wystąpiły z powyższym wnioskiem.
  W ramach automatycznego rozwiązania problemu migracyjnego OPI PIB uporządkuje zmigrowane warunki zatrudnienia, przyjmując za datę przejścia na nową siatkę stanowisk dzień 1 października 2018 r.
  Uczelnie, które mają określoną inną datę przejścia na nowe stanowiska powinny skorzystać z dostępnych usług API REST dostarczonych przez OPI PIB (opisanych https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/procedury-rozwiazania-problemu-migracyjnego-dotyczacego-siatki-stanowisk/) lub wykonać stosowne modyfikacje za pomocą interfejsu użytkownika (GUI).

   

 3. Ankieta EN-1 za rok akademicki 2020/2021
  2020-09-17 09:54:43

  Pod koniec września 2020 r. zostanie udostępniona możliwość uzupełnienia ankiety EN-1 (sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne) za rok akademicki 2020/2021.
  Ankieta powinna zostać uzupełniona przez uczelnie i przekazana do MNiSW do 21 października 2020 r. według stanu na dzień 15 października 2020 r.

   

 4. Walidacja terminów dodawania oświadczenia o dyscyplinie i oświadczenia o liczbie N w module Pracownicy
  2020-09-10 07:11:14

  Rozszerzona została walidacja na datę wprowadzenia do systemu oświadczeń o dyscyplinie i o liczbie N w przypadku nowo zatrudnionych pracowników. Dla takich przypadków okres na rejestrację oświadczeń został rozszerzony na 30 dni od dnia zatrudnienia pracownika.
  W przypadku pracowników z trwającym zatrudnieniem w podmiocie rejestracja nowych oświadczeń nie jest możliwa po upływie 21 dni od daty złożenia oświadczenia.
  Jeżeli podmiot nie zdążył wprowadzić danych oświadczenia w terminie, powinien zgłosić się do MNiSW z pisemną prośbą o umożliwienie wprowadzenia oświadczenia do systemu. Jeśli prośba będzie zasadna, MNiSW umożliwi rejestrację zaległego oświadczenia po terminie.


[Przesłano przez: Ewa Nowak]