ilustracja wektorowa - odśwież

Do zagospodarowania w SUM: komputer HP 6200 z monitorem HP Compaq LA1905wg

Nazwa urządzenia:

  • Komputer PC HP 6200 x 1szt (rok prod. 2012)
  • Monitor LCD HP Compaq LA 1905 WG x 2szt (rok prod. 2012)

 

Jednostka będąca w posiadaniu urządzenia:
Dział Inwestycji
ul. Poniatowskiego 15, Katowice

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Tomasz Kowalski (mail: )

 

Uwaga

PKZP – likwidacja i przeniesienie „Pogotowia kasowego”

Szanowni Państwo,

w związku z likwidacją kasy w Rektoracie, informuję, że decyzją Zarządu PKZP tzw. „Pogotowie kasowe” z dniem 24.08.2020r.  zostało przeniesione do kasy w Katowicach-Ligocie. Zabezpieczenie finansowe  w kwocie: 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) przeznacza  się na potrzeby PKZP.

W celu uzyskania chwilówki w formie gotówkowej należy zgłosić się z wnioskiem osobiście lub przesłać skan  do Pani Bogusławy Krawczyk p.204 II p.- Rektorat SUM w Katowicach.

 

Zarząd PKZP

logo systemu POLON

Nowe wpisy do Pomocy systemu

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

  1.  Wygląd i zawartość modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora (3.09.2020)
  2. Dane adresowe szkoły doktorskiej (3.09.2020)
  3. Dane osobowe kandydata na doktora (3.09.2020)
  4. Podmiot, we współpracy z którym prowadzone jest kształcenie (3.09.2020)
  5. Zakończenie programu kształcenia i zaprzestanie kształcenia w szkole doktorskiej (4.09.2020)

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

OPEN API w wersji testowej PBN (wersja Alpha)

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy

Na środowisku testowym systemu PBN (PBN Alpha) została udostępniona dokumentacja REST API PBN.
Udostępniona wersja testowa API umożliwia:
dodawanie i edycję publikacji, import wielu publikacji celem dodania lub edycji, a także pobieranie metadanych publikacji, konferencji, czasopism, instytucji oraz osób w publikacjach.
Dokumentacja OPEN API APLHA  https://pbn-micro-alpha.opi.org.pl/api/
Aby umożliwić pełniejsze korzystanie z testowej wersji API, w dniu 07.09.2020 r. zostanie przeprowadzona aktualizacja danych – na wersji testowej dostępne będą dane produkcyjne. W związku z tym możliwe będzie logowanie danymi ze środowiska produkcyjnego. Umożliwione zostanie również resetowanie haseł.
Przed przystąpieniem do eksploracji końcówek należy zarejestrować aplikację dla instytucji w API w celu pozyskania tokenu aplikacji dla instytucji.
Pozyskanie tokenu aplikacji będzie możliwe tylko jeśli w podmiocie istnieje rola Menadżera Aplikacji. Nadawanie ról rozpocznie się po aktualizacji bazy danych PBN Alpha (07.09.2020 r.).
Na stronach pomocy systemu PBN zostały zamieszczone informacje dotyczące tej funkcjonalności. Opisano również proces pozyskiwania niezbędnych ról systemowych i tokenów autoryzacyjnych.
Strony pomocy Open API https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy-kategoria/masowe-interfejsy-wymiany-danych/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

widok na switch sieciowy w szafie serwerowej

Awaria dostępu do internetu

Z przyczyn niezależnych od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, wystąpiła w dniu dzisiejszym awaria dostępu do internetu dla całej Uczelni.