OPEN API w wersji testowej PBN (wersja Alpha)

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy

Na środowisku testowym systemu PBN (PBN Alpha) została udostępniona dokumentacja REST API PBN.
Udostępniona wersja testowa API umożliwia:
dodawanie i edycję publikacji, import wielu publikacji celem dodania lub edycji, a także pobieranie metadanych publikacji, konferencji, czasopism, instytucji oraz osób w publikacjach.
Dokumentacja OPEN API APLHA  https://pbn-micro-alpha.opi.org.pl/api/
Aby umożliwić pełniejsze korzystanie z testowej wersji API, w dniu 07.09.2020 r. zostanie przeprowadzona aktualizacja danych – na wersji testowej dostępne będą dane produkcyjne. W związku z tym możliwe będzie logowanie danymi ze środowiska produkcyjnego. Umożliwione zostanie również resetowanie haseł.
Przed przystąpieniem do eksploracji końcówek należy zarejestrować aplikację dla instytucji w API w celu pozyskania tokenu aplikacji dla instytucji.
Pozyskanie tokenu aplikacji będzie możliwe tylko jeśli w podmiocie istnieje rola Menadżera Aplikacji. Nadawanie ról rozpocznie się po aktualizacji bazy danych PBN Alpha (07.09.2020 r.).
Na stronach pomocy systemu PBN zostały zamieszczone informacje dotyczące tej funkcjonalności. Opisano również proces pozyskiwania niezbędnych ról systemowych i tokenów autoryzacyjnych.
Strony pomocy Open API https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy-kategoria/masowe-interfejsy-wymiany-danych/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]