logo systemu POLON

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

https://www.gov.pl/web/nauka/nowelizacja-rozporzadzenia-w-sprawie-ewaluacji-jakosci-dzialalnosci-naukowej W…
logo systemu POLON

JSA

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/ W dniu…
logo systemu POLON

Zakończenie prac technicznych w systemach OPI PIB

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0 Po…
logo systemu POLON

Nowa strona szkoleń OPI PIB

Pod adresem https://szkolenia.opi.org.pl/ jest dostępna strona…
logo systemu POLON