logo systemu POLON

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

https://www.gov.pl/web/nauka/nowelizacja-rozporzadzenia-w-sprawie-ewaluacji-jakosci-dzialalnosci-naukowej

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1352

Na rządowej stronie ligislacyjnej znajdują się dodatkowo: projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem zmian oraz raport z konsultacji projektu.
https://legislacja.gov.pl/projekt/12333258

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

JSA

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/

W dniu 30.07.2020r. system JSA został zaktualizowany do wersji v2.3.0. Aktualizacja wprowadziła uwidocznienie kierunków współprowadzonych przez kilka uczelni. Dzięki tej zmianie oprócz uczelni wiodącej także pozostałe uczelnie, które biorą udział w prowadzeniu kierunków, będą mogły zakładać w systemie badania.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Zakończenie prac technicznych w systemach OPI PIB

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0

Po jednodniowych pracach konserwacyjnych włączone zostały następujące systemy: POL-on, RAD-on, MCL, Inventorum, Nauka Polska, SSWR, BWNP.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowa strona szkoleń OPI PIB

Pod adresem https://szkolenia.opi.org.pl/ jest dostępna strona szkoleń OPI PIB. Znajdują się na niej informacje na temat oferty szkoleniowej z systemów tworzonych i administrowanych przez OPI PIB – są to przede wszystkim POL-on, PBN, JSA, ZSUN/OSF, a wkrótce również RAD-on, SEDN, ORPPD. Strona oferuje możliwość zapisów na szkolenia z oferty, a także wysłania zapytania o szkolenie dedykowane dla konkretnej instytucji.

Pod ofertą szkoleniową z danego systemu znajdują się dodatkowe materiały instruktażowe z wybranego zakresu.
W związku z aktualną sytuacją epidemiczną OPI PIB nie prowadzi szkoleń w formie stacjonarnej do odwołania.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Aktualizacja na rządowej stronie ligislacyjnej – umieszczenie odniesienia się wnioskodawcy do uwag zgłoszonych w czasie konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

https://legislacja.gov.pl/projekt/12333258
Dokument liczy 98 stron i zawiera również istotne informacje dotyczące systemu POL-on.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]