Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

https://www.gov.pl/web/nauka/nowelizacja-rozporzadzenia-w-sprawie-ewaluacji-jakosci-dzialalnosci-naukowej

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1352

Na rządowej stronie ligislacyjnej znajdują się dodatkowo: projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem zmian oraz raport z konsultacji projektu.
https://legislacja.gov.pl/projekt/12333258

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]