logo systemu POLON

Wdrożenie nowej wersji systemu PBN (Polska Bibliografia Naukowa)

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home 

W dniu 18 sierpnia 2020 roku zaktualizowano system do wersji 20.8.1.
Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wdrożone w tej wersji to m.in.:
– dodatkowe filtry w Profilu Instytucji, m.in. prezentowanie publikacji w Profilu Instytucji z podziałem na poszczególne osoby,
– usuwanie publikacji z ogólnodostępnego repozytorium PBN,
– dodawanie, edycja i usuwanie DOI dla istniejących publikacji w repozytorium,

Ponadto wdrożono poprawki w zakresie m.in.:
– informacji o zatrudnieniu wybranych pracowników z systemu POL-on i możliwości dodawania oświadczeń dla tych osób,
– informacji o posiadaniu konta w PBN powiązanego z POL-on dla nowych pracowników w zakładce Pracownicy,
– filtrowania po ORCID w zakładce Pracownicy w Profilu Instytucji.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Projekt nowego rozporządzenia POL-on

Na rządowej stronie legislacyjnej ukazał się projekt rozporządzenia MNiSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337103

Konsultacje publiczne rozpoczęły się 14.08.2020 i potrwają do 28.08.2020.
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem:

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Wyszukiwarka szkół doktorskich

https://www.gov.pl/web/nauka/wyszukiwarka-szkol-doktorskich
18.08.2020

Na stronie https://radon.nauka.gov.pl/dane  uruchomiono wyszukiwarkę, która umożliwia przeszukiwanie ofert utworzonych szkół doktorskich.
System RAD-on to kompleksowe narzędzie analityczne i źródło raportów, analiz i danych o szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce, które gromadzone są w systemach nauki i szkolnictwa wyższego.
Wyszukiwarka korzysta z baz danych systemu POL-on.

Z pomocą wyszukiwarki można uzyskać dostęp do następujących kategorii danych:
– nazwy szkoły doktorskiej,
– daty utworzenia szkoły doktorskiej,
– dyscyplin, w których szkoła doktorska prowadzi kształcenie,
– podmiotu prowadzącego szkołę doktorską,
– podmiotów współprowadzących szkołę doktorską,
– aktualnego statusu szkoły doktorskiej (prowadzona/zaprzestano kształcenia),
– liczby semestrów przewidzianych w programie kształcenia.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]