Wyszukiwarka szkół doktorskich

https://www.gov.pl/web/nauka/wyszukiwarka-szkol-doktorskich
18.08.2020

Na stronie https://radon.nauka.gov.pl/dane  uruchomiono wyszukiwarkę, która umożliwia przeszukiwanie ofert utworzonych szkół doktorskich.
System RAD-on to kompleksowe narzędzie analityczne i źródło raportów, analiz i danych o szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce, które gromadzone są w systemach nauki i szkolnictwa wyższego.
Wyszukiwarka korzysta z baz danych systemu POL-on.

Z pomocą wyszukiwarki można uzyskać dostęp do następujących kategorii danych:
– nazwy szkoły doktorskiej,
– daty utworzenia szkoły doktorskiej,
– dyscyplin, w których szkoła doktorska prowadzi kształcenie,
– podmiotu prowadzącego szkołę doktorską,
– podmiotów współprowadzących szkołę doktorską,
– aktualnego statusu szkoły doktorskiej (prowadzona/zaprzestano kształcenia),
– liczby semestrów przewidzianych w programie kształcenia.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]