Aktualności

 1. Aktualizacja specyfikacji masowego importu w module Pracownicy
  2020-08-10 09:35:44

  Dla modułu Pracownicy zaktualizowany został dokument Specyfikacja XSD.
  Zmianie uległa wymagalność elementu “prowadzi badania”. Od tej pory wskazanie, czy pracownik prowadzi badania naukowe w oświadczonej dyscyplinie jest obligatoryjne. Użytkownik musi świadomie określić wartość tego elementu jako „T” lub „N”.
  W celu ograniczenia problemów z importem plików XML, struktura oraz wersja pliku XSD (8_2) nie zmieniły się.
  Aktualna specyfikacja jest dostępna na stronach Pomocy POL-on: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/specyfikacja-interfejsow-masowej-wymiany-danych-w-systemie-pol-on-w-wersji-2-0/
  lub pod linkiem:
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/08/pracownicy_XSD_8.3.pdf.

 2. Nowy rodzaj raportu: Wykaz uprawnień użytkowników systemu POL-on 2.0
  2020-08-10 14:05:00

  W dniu 10 sierpnia 2020 r. w module Raporty został udostępniony nowy raport: „Wykaz uprawnień użytkowników systemu POL-on 2.0”.
  Raport jest dostępny w obszarze Administracja i umożliwia zweryfikowanie, jakie role w systemie POL-on posiadają użytkownicy w ramach instytucji.
  Podobnie jak w przypadku wcześniejszych raportów, możliwość ich generowania i pobierania zależna jest od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie.
  Więcej informacji o module Raporty znajduje się w Pomocy systemu POL-on: „Obszar Administracja – Wykaz uprawnień użytkowników systemu POL-on 2.0” https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/obszar-administracja-wykaz-uprawnien-uzytkownikow-systemu-pol-on-2-0/

 3. Procedury rozwiązania problemu migracyjnego dotyczącego siatki stanowisk (moduł Pracownicy)
  2020-08-13 12:50:41

  Udostępnione zostały procedury umożliwiające kompleksowe rozwiązanie problemu migracyjnego dotyczącego siatki stanowisk w module Pracownicy.
  Procedury te są skierowane do uczelni, w których:
  a) w wyniku migracji ze starego systemu POL-on do nowego nastąpiła automatyczna konwersja stanowisk na stanowiska z nowej siatki (wynikającej z ustawy 2.0)
  oraz
  b) system nie podzielił automatycznie warunku zatrudnienia na dwie części przed dniem 2018-10-01 i od tego dnia,

  co powoduje konieczność uporządkowania stanu warunków zatrudnienia.

  Procedury zostały opisane na stronach Pomocy POL-on: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/procedury-rozwiazania-problemu-migracyjnego/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]