logo systemu POLON

Aktualności POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

1. Publikacja odpowiedzi na pytania o projekty naukowe
W dniu 23.09.2021 r. w pomocy POL-on w sekcji najczęściej zadawanych pytań (FAQ) zostały opublikowane odpowiedzi na pytania dotyczące rejestracji projektów naukowych. Odpowiedzi zostały zatwierdzone przez MEiN według stanu prawnego obowiązującego w dniu 21.09.2021 r.
Odpowiedzi są dostępne pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq-category/projekty/

2. Nowa wersja Modułu Studenci na środowisku produkcyjnym POL-on 1.0
W dniu 27.09.2021 r. została wdrożona  nowa wersja Systemu POL-on 1.0, która zawiera zmiany dotyczące Wykazu studentów od 2019/2020. Wprowadzone zmiany wynikają z Rozporządzenia MEiN w sprawie systemu POL-on z grudnia 2020 r. Nowy schemat XSD oraz Specyfikacja importu masowego dostępne są na stronie: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/specyfikacja-interfejsow-masowej-wymiany-danych-w-systemie-pol-on-w-wersji-2-0/
UWAGA! Import masowy poprzez XML zostanie utrzymany do końca roku akademickiego 2022/2023. W przyszłości planowane jest ograniczenie danych możliwych do edycji importem masowym. Przesunięcie blokady edycji w Systemie POL-on 1.0 skutkuje odroczeniem wdrożenia edycji w Systemie POL-on 2.0.
Nowy termin nie powinien zakłócić sprawozdawczości GUS i bieżącego przekazywania danych dotyczących studentów. Termin wyłączenia edycji w wykazie studentów w Systemie POL-on 1.0 zostanie podany w odrębnym komunikacie.

logo systemu POLON

Harmonogram prac w systemie POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

Ankieta EN-1 za rok 2021/2022
Termin złożenia ankiet EN-1 na rok akademicki 2021/2022 to 5 października 2021 r. według  stanu na dzień 1 października 2021. Z dniem 1 listopada 2021 r. wnioski uczelni o wycofanie ankiety do korekty nie będą uwzględniane. W tym roku możliwość ręcznego dodawania kierunków została zablokowana.

logo systemu POLON

Harmonogram prac w systemie POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/ustawa-2-0

wrzesień 2021
Moduł Pracownicy: obsługa funkcji kierowniczych pracowników, informacja o powadzeniu zajęć w szkołach doktorskich przez pracowników podmiotów
Ankieta EN-1 na rok 2021

październik 2021
Moduł Pracownicy: obsługa osób kierujących podmiotem

listopad 2021
Wydruk zbiorczego oświadczenia ewaluacyjnego
Wykaz Studentów: edycja danych studentów w POL-on 2.0 na środowisku demo
Kształcenie specjalistyczne – udostępnienie nowego modułu

logo systemu POLON

Harmonogram prac w systemie SEDN

https://sedn-cp.opi.org.pl/2021/09/16/planowany-harmonogram-prac-do-konca-2021-roku/

październik 2021
Udostępnienie modułu Ewaluacja i dostęp do zestawienia osiągnięć K1
Udostępnienie danych finansowych oraz projektów naukowych w module Osiągnięcia naukowe i artystyczne

listopad 2021
Udostępnienie zestawienia osiągnięć K2 – danych finansowych w module Ewaluacja
Udostępnienie danych osiągnięć K3 opisów wpływu działalności naukowej w modułach Osiągnięcia naukowe i artystyczne i w module Ewaluacja

Termin udostępnienie modułu „Ewaluacja” może zostać przesunięty na zlecenie MEiN/KEN.

logo systemu POLON

SEDN

16 września została wdrożona nowa wersja aplikacji SEDN. Wykaz zmian jest dostępny pod adresem https://sedn-cp.opi.org.pl/2021/09/20/nowa-wersja-sedn-demo-v-0-3-0-etl-0-0-4/