Informacja w sprawie przedłużenia terminu elektronicznego składania wniosków
o nagrody Rektora

Szanowni Państwo,
mając na uwadze problemy techniczne uniemożliwiające skuteczne złożenie wniosków o przyznanie nagrody Rektora w zakresie działalności naukowej, za osiągnięcia innowacyjne oraz za recenzowaną monografię naukową (z poziomu II Wykazu Wydawnictw) uprzejmie informujemy, że termin ulega przedłużeniu i upływa w dniu 03.10.2023 r.

Z poważaniem

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n . med.
Katarzyna Mizia-Stec

Prorektor ds. Rozwoju i Transferu Technologii

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med.
Edward Wylęgała


Dane wysyłającego:
Justyna Czyż