logo systemu POLON

Aktualności POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/

Udostępnienie nowych formularzy w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych
2024-03-11
Na środowisku produkcyjnym zostały udostępnione dwa nowe formularze: z wykorzystania dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej oraz formularz z wykorzystania środków z funduszu stypendialnego, w tym dotacji na świadczenia i środków na stypendia ministra.
Termin przekazania sprawozdań upływa 31.03.2024.