logo systemu POLON

Szkolenia POL-on

https://szkolenia.opi.org.pl/nadchodzace-szkolenia/

1. Moduł Pracownicy część 2 – Uzupełnianie informacji o oświadczeniach 18.03.2024
2. Moduł Dane finansowe instytucji 20.03.2024
3. Moduł Projekty naukowe 21.03.2024
4. Moduł Raporty 22.03.2024
5. Repozytorium pisemnych prac dyplomowych 26.03.2024
6. Moduł Studenci Cz. 1 – Rejestracja studenta 4.04.2024
7. Moduł Studenci Cz. 2 – Aktualizacja danych studenta po rejestracji i przypadki szczególne – 11.04.2024