Inwestycje - Biobank

Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Silesia-LabMed

ZADANIE

„Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn. „Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Silesia-LabMed” finansowanego w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I Nowoczesna gospodarka, Działanie: 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza” – w zakresie pakietu  nr 2. (Biobank)”.

Czytaj dalej

remont pomieszczeń w Bytomiu

Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń oraz termomodernizacja budynku Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

ZADANIE
Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń oraz termomodernizacja budynku Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18 do aktualnie obowiązujących przepisów”

Czytaj dalej