Inwestycje - Biobank

Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Silesia-LabMed

ZADANIE

„Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn. „Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Silesia-LabMed” finansowanego w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I Nowoczesna gospodarka, Działanie: 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza” – w zakresie pakietu  nr 2. (Biobank)”.

Czytaj dalej

wyremontowana aula w Sosnowcu

Przebudowa budynku Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej 4

ZADANIE

Czytaj dalej

remont pomieszczeń w Bytomiu

Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń oraz termomodernizacja budynku Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

ZADANIE
Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń oraz termomodernizacja budynku Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18 do aktualnie obowiązujących przepisów”

Czytaj dalej

budynek w remoncie - Śląskie Laboratorium Nanomikroskopii

Śląskie Laboratorium Nanomikroskopii

ZADANIE
„Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji technicznej (projekt budowlanego) oraz robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn.: Śląskie Laboratorium Nanomikroskopii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowane w Zabrzu – Rokitnicy przy ul. Jordana 19 w ramach projektu pt. „Centrum Badawczo – Wdrożeniowego Silesia – Lab Med. – w zakresie pakietu nr 1.

Czytaj dalej