POL-ON

logo systemu POLON

Aktualności Forum Akademickiego

https://forumakademickie.pl/ Nowe funkcje w JSA…
logo systemu POLON

Aktualności PBN

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/ Zgodnie z…
logo systemu POLON

Aktualności POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/ 1. W module Studenci…
logo systemu POLON

Aktualności Forum Akademickiego

https://forumakademickie.pl/ 1. Podsumowanie akcji…
logo systemu POLON

Nowe filmy OPI

12 marca w Warszawie odbyło się szkolenie „Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce cz. 2”. Szkolenie dotyczyło wdrażania systemów POL-on, PBN i SEDN.
logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/ 1. Ewaluacja szkół doktorskich…
logo systemu POLON

Aktualności POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/ 1. Uruchomienie…
logo systemu POLON

Aktualności Forum Akademickiego

https://forumakademickie.pl/ 1. Raport OPI - Nauka…
logo systemu POLON

Aktualności PBN

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/ W dniu 29…
logo systemu POLON

Szkolenia POL-on

https://szkolenia.opi.org.pl/nadchodzace-szkolenia/ 1. Moduł…
logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/ Sprawozdawczość GUS…
logo systemu POLON

Aktualności POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/ Udostępnienie nowych…