Wsparcie w organizacji
wideokonferencji habilitacyjnych