Kolejne posiedzenie Komisji Rektorskiej ds. opracowania nowego Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

W dniu 07.05.2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie, powołanej Zarządzeniem Nr 188/2018 z dnia 10.10.2018 r. Rektora SUM w Katowicach, Komisji Rektorskiej ds. opracowania nowego Statutu.

W trakcie spotkania Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior Przewodniczący Komisji przedstawił 23 uwagi wniesione przez zakładowe organizacje związkowe SUM do projektu Statutu, z których część uwzględniono wprowadzając zmiany do jego treści.

Podczas posiedzenia jednogłośnie podjęto Uchwałę Nr 2/2019 w sprawie zaopiniowania uwag zakładowych organizacji związkowych do projektu Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Ostateczny projekt Statutu został przekazany na ręce JM Rektora a kolejnym etapem procedowania będzie uzyskanie opinii Rady Uczelni i włączenie do porządku obrad, zgodnie z podjętymi przez Senat ustaleniami w zakresie terminów uchwalenia Statutu.

[Przesłano przez: Ewelina Polis – Kierownik Działu Kontroli i Audytu Audytor wewnętrzny]