Zmiany w nowej wersji POLon

W dniu 9 maja zostały umieszczone na stronie https://polon.nauka.gov.pl/polon/wersje-systemu opisy kolejnych wersji systemu i zmian, które zostały wprowadzone od lutego do kwietnia.
Najnowsza wersja systemu – 9.65
Zmiany:
wersja 9.64 (4.04.19)
Uprawnienia jednostek do nadawania stopni naukowych – dodano możliwość przeglądania uprawnień opartych zarówno na „nowym” jak i na „starym” słowniku dziedzin i dyscyplin (filtr „Klasyfikacja).
    – możliwość odfiltrowania danych opartych na starym słowniku dyscyplin bez konieczności wskazania konkretnej dyscypliny,
    – możliwość odfiltrowania danych opartych na nowym słowniku dyscyplin bez konieczności wskazania konkretnej dyscypliny,
    – w wynikach wyszukiwania prezentowana jest informacja, czy data uprawnienia dotyczy nowej czy starej klasyfikacji.
Dostęp z menu:
Uprawnienia jednostek do nadawania stopni naukowych → Przyznane uprawnienia (dr, dr hab.)
Ogólnodostępne zestawienia → Uprawnienia jednostek do nadawania stopni naukowych
wersja 9.62  (6.03.19)
Wyłączenie wykazu pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych.
Aktualnie zestawienie nie jest dostępne. Trwają prace nad dostosowaniem wykazu do wymogów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Dostęp z menu: Ogólnodostępne zestawienia → Wykaz pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych
wersja 9.60 (8.02.19)
Pracownicy – zwiększenie zakresu danych eksportowanych w rozszerzonym eksporcie danych pracowników.
1. Prezentacja oświadczonych dyscyplin niezależnie:
a) dodanie pola prezentującego drugą dyscyplinę (nazwa pola: „Oświadczona dyscyplina – druga”)
b) dotychczasowe pole prezentuje tylko jedną dyscyplinę – tylko pierwszą (zmiana nazwy pola na: „Oświadczona dyscyplina – pierwsza”)
2. Prezentacja oświadczonych dyscyplin N niezależnie:
a) dodanie pola prezentującego drugą dyscyplinę N (nazwa pola: „Dyscyplina N – kolejna”)
b) dotychczasowe pole prezentuje tylko jedną dyscyplinę N – tylko pierwszą (zmiana nazwy pola na: „Dyscyplina N”)
3. Prezentacja procentowego udziału w pierwszej dyscyplinie:
a) dla pierwszej dyscypliny dodano pole prezentujące wartość udziału w pierwszej dyscyplinie w danym momencie (nazwa pola: „Procentowy udział w pierwszej oświadczonej dyscyplinie”)
4. Dodanie pola „UID pracownika” gdzie jest prezentowany UID pracownika w systemie POL-on.
Dostęp z menu: Wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych → Rozszerzony raport XLS
Sprawozdawczość GUS – usunięcie walidacji dotyczącej studiów bez KRK dla działu 3 w sprawozdaniu S-10 (dla wszystkich podtypów tego sprawozdania).
Dostęp z menu: Sprawozdania → Sprawozdania GUS
W wersjach 9.61, 9.63, 9.65,  wprowadzone zostały poprawki i modyfikacje ergonomiczne.