Do zagospodarowania w SUM: monitor FS ScenicView B17-5

Nazwa urządzenia:
Monitor FS ScenicView B17-5

Jednostka będąca w posiadaniu urządzenia:
Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
tel. 32 397 65 37

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Katarzyna Lar