Teatr „Ściana” – 09 listopada 2019

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych informuje
pracowników, emerytów, rencistów SUM
oraz członków ich rodzin
o możliwości zapisów na spektakl

Ściana

który odbędzie się w dniu:

09 listopada 2019 r. o godzinie 19:00

w Teatrze Żelaznym w Katowicach

SZCZEGÓŁY:

 

Jacek Kraft to agent nieruchomości, który z powodzeniem prowadzi zawodową działalność. Pewnego dnia przychodzi do banku, aby wypłacić pieniądze. Nieoczekiwanie pojawiają się kłopoty z realizacją transakcji, a z pozoru błaha sprawa urasta do poważnego problemu. Jacek przestaje być panem własnych pieniędzy… i życia. Zaczyna się ryzykowna gra.

„Ściana” to komedia absurdu, przewrotny i pełen czarnego humoru traktat o współczesnym świecie: pozornej sprawiedliwości, równości i wolności w dobie powszechnej globalizacji.

Spektakl ma obrazować współczesne społeczeństwo, brak równości i sprawiedliwości. Jego siłą jest drugie dno zawierające głębokie przemyślenia dotyczące naszej egzystencji i dzisiejszego świata.

Zapisy przyjmowane będą
od 3 do 7 października 2019 r.
przez Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych
osobiście – w pokoju 212,
telefonicznie pod numerem: (32) 208 35 24
lub mailowo

Pełen koszt 1 biletu wynosić będzie 30,00 zł,
przy czym wysokość dofinansowania
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SUM w Katowicach dla pracownika, emeryta, rencisty oraz członka rodziny stanowi poniższa tabela:

 

Dochód na jedną osobę
w rodzinie
Ściana
Wpłata własna Wpłata za członka rodziny Wpłata własna

+

za członka rodziny

do 2 000,00 zł 9,00 zł 18,00 zł 27,00 zł
2 000,01 zł – 3 500,00 zł 10,50 zł 21,00 zł 31,50 zł
3 500,01 zł – 5 000,00 zł 12,00 zł 24,00 zł 36,00 zł
powyżej 5 000,01 zł 15,00 zł 27,00 zł 42,00 zł

 

Ważne informacje dotyczące zapisów:

  1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w terminie wskazanym w ogłoszeniu, w godzinach 7:30 – 15:30.
  2. Przez jedno zgłoszenie rozumie się jedną osobę + ew. członek rodziny uprawniony do korzystania z dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pozostający z pracownikiem, emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym (tj. współmałżonek, dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej dzieci współmałżonków).
  3. Zgłaszać można się osobiście lub przez osobę trzecią z zastrzeżeniem, iż jednorazowo można dokonać 1 zgłoszenia. W celu dokonania kolejnego zgłoszenia należy ponownie ustawić się w kolejce lub nawiązać połączenie telefoniczne.

Wpłaty będą przyjmowane od 14 do 18 października 2019 r.,
jednak przed dokonaniem wpłaty konieczny jest kontakt z Działem ds. Pracowniczych i Socjalnych
w celu potwierdzenia obecności na liście uczestników.

Termin odbioru biletów zostanie podany w kolejnym ogłoszeniu.

 

[Przesłano przez: Beata Mincer]