Program Rozwój Czasopism Naukowych

6 września 2021 r. ruszył nabór wniosków do nowego programu MEiN „Rozwój czasopism naukowych”. W ramach tej inicjatywy krajowi wydawcy czasopism naukowych mogą uzyskać do 120 tys. zł wsparcia finansowego m.in. na działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, co pozwoli na zachowanie światowych standardów i obecność w międzynarodowym obiegu naukowym. Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w programie zawarto w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 sierpnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1514)