logo systemu POLON

Na stronie aktualności pojawiło się kilka komunikatów dotyczących sprawozdań GUS i została udostępniona metodologia wyliczeń

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdawczosc-gus-za-2021-rok/