logo systemu POLON

Aktualności

 1. Udostępnienie modułu Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów w POL-on 2.0
  2022-02-08W dniu 08.02.2022 r. w systemie POL-on 2.0 został udostępniony moduł Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów.
  W module będą gromadzone dane służące agencji NAWA do uwierzytelniania dokumentów: wzory dokumentów, wzory pieczęci urzędowych, wykaz osób upoważnionych do podpisywania dokumentów oraz wzory podpisów tych osób.
  Więcej informacji znajduje się w Pomocy systemu https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/osoby-upowaznione-do-podpisywania-dokumentow/
 2. Udostępnienie w module Pracownicy funkcji pobierania danych pracownika do pliku
  2022-02-11W module Pracownicy w Wykazie nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu została udostępniona funkcja pobierania danych pracownika do pliku .pdf z poziomu danych szczegółowych pracownika.
 3. Sprawozdawczość GUS (S-10, S-11, S-12)
  2022-02-11

  Zgodnie z ustaleniami MEiN wszystkie trzy rodzaje sprawozdań (S-10, S-11, S-12) uczelnie są zobowiązane przekazać do 20 lutego 2022 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.). Centrum pomocy FAQ https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq-category/gus/