logo systemu POLON

Aktualności POL-on

 1.  Udostępnienie rejestracji odmowy nadania stopnia doktora i umorzenia postępowania
  2022-02-15

  W dniu 15.02.2022 r. w module Postępowania awansowe została udostępniona możliwość rejestracji odmowy nadania stopnia doktora i umorzenia postępowania o nadanie stopnia doktora dla rekordów w statusie „Postępowanie w toku”. Postępowania o statusie „Odmówiono nadania stopnia” nie są widoczne publicznie. Dostęp do rekordu przysługuje wyłącznie jednostce, która go wprowadziła i MEiN bez względu na status (poprawny lub nieoprawny). ​

  Więcej informacji znajduje się w pomocy systemu:
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/postepowanie-o-nadanie-stopnia-doktora-odmowa-nadania-stopnia-doktora/
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/postepowanie-o-nadanie-stopnia-doktora-umorzenie-postepowania/

 2. Dodanie dat obowiązywania dyscypliny rozprawy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora
  2022-02-17

  Na wniosek MEiN zostały wprowadzone zmiany w module Osoby ubiegające się o stopień doktora, polegające na dodaniu dwóch pól przy dyscyplinie/-nach rozprawy (zakładka: Rozprawa doktorska), w których należy wprowadzić daty obowiązywania danej dyscypliny: od/do. Celem wprowadzonej zmiany była możliwość odwzorowania rzeczywistych zmian w zakresie dyscyplin rozprawy oraz precyzyjnej oceny czy na dzień przeprowadzenia oceny śródokresowej wprowadzono członka komisji, który spełnia wymogi określone w ustawie.