https://forumakademickie.pl

Ewaluacja
W sekcji „Informacje i komentarze” w majowym numerze FA zostały opublikowane teksty na temat obecnie prowadzonej ewaluacji jakości działalności naukowej:

  1. Ewaluacja i kategoryzacja 2022 – I etap (Prof. dr hab. Błażej Skoczeń, przewodniczący KEN)
  2. Wciąż znaczny dystans do liderów (prof. Zbigniew Kąkol z AGH, członek KEN)
  3. Etap I po raz pierwszy (Piotr Kieraciński – redaktor naczelny Forum Akademickiego)
  4. Jakość, a nie punkty (dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prorektor ds. nauki SGH)
  5. Ewaluacja i awanse

Otwarta nauka – zalety systemu publikacyjnego OA
W tej samej sekcji FA została opublikowana polemika Prof. G.Lewandowicz z UP w Poznaniu z wypowiedzią prof. E.Gołaty Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UE w Poznaniu „Jeśli nie MDPI, to co?”
https://miesiecznik.forumakademickie.pl/czasopisma/fa-5-2022/jesli-nie-mdpi-to-co%e2%80%a9/