logo systemu POLON

Aktualności PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home

Wdrożenie wersji 22.10.1
W dniu 18.10.2022 r. zaktualizowano system do wersji 22.10.1.

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu:

  • umożliwienie generowania raportu xlsx z zakładki Pracownicy w Profilu Instytucji,
  • przepisanie punktacji czasopism, wydawnictw i konferencji z list ministerialnych na rok 2022,
  • umożliwienie edycji pełnych danych publikacji w repozytorium systemu przy pomocy importu API.

Więcej informacji o wdrożeniu znajduje się pod adresem https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/wdrozenie-wersji-22-10-1/