ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 1/2022

Komunikat Nr 1/2022

Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej

oraz

Przewodniczącej Wydziałowej Komisji Wyborczej WNZK

z dnia 23 listopada 2022 r.

 

Dotyczy: składania formularzy zgłoszeniowych kandydatów do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w wyborach uzupełniających z grupy nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami Uczelni Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

działając w oparciu o § 11 oraz § 20 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024  Uczelniana Komisja Wyborcza podaje, że miejscem w którym należy składać podpisany formularz zgłoszeniowy kandydata jest:

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Medyków 12, 40-752 Katowice, pok. 117

Formularz zgłoszeniowy aktywny będzie od 1 grudnia 2022 r. do 2 grudnia 2022  r. do godz. 14.00. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Kalendarzem Wyborów wydrukowane
i podpisane zgłoszenia należy składać w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 2 grudnia 2022 r.
w godzinach od 9.00 do 14.00. Zgłoszenie uznaje się za złożone w terminie, jeżeli zostało ono dostarczone przed jego upływem do Komisji Wyborczej.

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z Art. 30 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. w uczelni publicznej ta sama osoba może być członkiem Senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

Prof. dr hab.n.med. Karolina Sieroń

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej

Prof. dr hab.n.med. Jolanta Zalejska-Fiolka

logo systemu POLON

Aktualności MEiN

Tłumaczenie nowej klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych na język angielski dostępne jest pod adresem https://www.gov.pl/attachment/2a837e45-4383-4c76-b39a-9b64b84100ed

logo systemu POLON

PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home

1. W dniu 16 listopada system PBN został zaktualizowany do wersji 22.11.1.
Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu opisane są na stronie https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/wdrozenie-wersji-22-11-1/

2. Odpowiedzi OPI i MEiN na pytania dotyczące opłat za publikacje znajdują się w FAQ PBN pod adresem https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/faq-kategoria/oplaty-za-publikacje/
Omówienie zasad wypełniania Ankiety dotyczącej kosztów za publikacje znajduje się pod adresem https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/ankieta-dotyczaca-kosztow-za-publikacje/

logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

1. Korekta uruchomienia w danych studenta (3.11)
2. Moduł Inwestycje – historia techniczna (22.11)

logo systemu POLON

Aktualności POL-on

1.  Termin składania sprawozdań GUS za rok 2022
2022-11-23
Termin składania sprawozdań GUS (S-10, S-11, S-12) za rok 2022 jest przewidziany do 28 lutego 2023 r. Sprawozdania S-10 i S-11 zostaną udostępnione z końcem roku 2021.
2.  Aktualizacja harmonogramu prac POL-on
2022-11-22
Na stronie https://polon2.opi.org.pl/harmonogram-prac został zaktualizowany harmonogram prac POL-on na najbliższe miesiące.