logo systemu POLON

Aktualności POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/o/10

Wdrożenie produkcyjne możliwości migracji danych doktorantów pomiędzy szkołami doktorskimi w ramach jednego podmiotu
2022-09-29

W dniu 29.09.2022 r. w module Osoby ubiegające się o stopień doktora wdrożono możliwość migracji danych doktorantów pomiędzy szkołami doktorskimi, prowadzonymi przez podmiot. Operacja ma na celu ułatwienie migracji danych doktorantów w przypadku zmian organizacyjnych zachodzących w uczelni, np. w przypadku utworzenia jednej szkoły doktorskiej z kilku lub sytuacji odwrotnej.
Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/migracja-danych-doktorantow-z-jednej-szkoly-doktorskiej-do-drugiej-w-ramach-tego-samego-podmiotu/

logo systemu POLON

Aktualności PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home

Wdrożenie wersji 22.10.1
W dniu 18.10.2022 r. zaktualizowano system do wersji 22.10.1.

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu:

  • umożliwienie generowania raportu xlsx z zakładki Pracownicy w Profilu Instytucji,
  • przepisanie punktacji czasopism, wydawnictw i konferencji z list ministerialnych na rok 2022,
  • umożliwienie edycji pełnych danych publikacji w repozytorium systemu przy pomocy importu API.

Więcej informacji o wdrożeniu znajduje się pod adresem https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/wdrozenie-wersji-22-10-1/

logo systemu POLON

Aktualności SEDN

https://sedn-cp.opi.org.pl/aktualnosci/

W dniach 27 września, 6 i 12 października zostały wdrożone nowe wersje SEDN – 1.23.0., 1.24.0. i 1.25.0. W nowych wersjach rozbudowano i usprawniono moduł Odwołania.
Wszystkie wersje SEDN opisane są pod adresem https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/informacje-o-zmianach-w-aplikacji-sedn/

logo systemu POLON

Aktualności Forum Akademickie

https://forumakademickie.pl/

1. Wywiad z prof. Jackiem Popielem, rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i wiceprzewodniczącym KRASP „Ewaluacja, pieniądze i etyka” (17.10.)
2. Informacja o podpisaniu przez trzy polskie instytucje (UG, UE W-w, PAN) porozumienia w sprawie paneuropejskiej reformy oceny badań naukowych „Porozumienie w sprawie euroewaluacji” (19.10.)