logo systemu POLON

Aktualności POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/o/10

Wdrożenie produkcyjne możliwości migracji danych doktorantów pomiędzy szkołami doktorskimi w ramach jednego podmiotu
2022-09-29

W dniu 29.09.2022 r. w module Osoby ubiegające się o stopień doktora wdrożono możliwość migracji danych doktorantów pomiędzy szkołami doktorskimi, prowadzonymi przez podmiot. Operacja ma na celu ułatwienie migracji danych doktorantów w przypadku zmian organizacyjnych zachodzących w uczelni, np. w przypadku utworzenia jednej szkoły doktorskiej z kilku lub sytuacji odwrotnej.
Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/migracja-danych-doktorantow-z-jednej-szkoly-doktorskiej-do-drugiej-w-ramach-tego-samego-podmiotu/