logo systemu POLON

Szkolnictwo wyższe według GUS

Szkolnictwo wyższe według GUS

Ukazał się najnowszy raport GUS na temat szkolnictwa wyższego. Zestawienie obejmuje dane z 347 spośród 362 uczelni ujętych w systemie POL-on.
Raport dostępny jest pod adresem https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5488/2/18/1/swif_2021.pdf
Krótkie omówienie raportu znajduje się na stronie Forum Akademickiego https://forumakademickie.pl/szkoly-wyzsze/szkolnictwo-wyzsze-wedlug-gus/