logo systemu POLON

Aktualności

1. Termin przekazania danych studentów do systemu POL-on 2.0 w przypadku wystąpienia błędów technicznych
2022-10-25
Wyłącznie w przypadkach błędów technicznych systemu POL-on, termin na przekazanie danych do wykazu studentów upływa w dniu udostępnienia odpowiedniej poprawki w systemie. Dane dotyczące studentów należy przekazać niezwłocznie po usunięciu w systemie przeszkód, które uniemożliwiają wywiązanie się z terminów określonych w rozporządzeniu dotyczącym przekazywania danych do systemu POL-on.
2. Informacja na temat sekcji 7 sprawozdania S-10 GUS
2022-10-28
Z uwagi na możliwe trudności w zebraniu informacji do sekcji 7 sprawozdania S-10 za rok 2022 możliwe jest wypełnienie tej sekcji bez Polaków według starych zasad. Docelowo osoby z sekcji 7 – Polacy i cudzoziemcy, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską – powinni być wykazywani według kraju uzyskania dyplomu ukończenia szkoły średniej II stopnia lub możliwie najlepszej oceny szacunkowej kraju pochodzenia.
3. Sprawozdanie GUS S-12
2022-10-28
Interpretacja sformułowania „otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską” https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/o/30/sprawozdanie-gus-s-12-interpretacja-sformulowania-otrzymali-swiadectwo-dojrzalosci-lub-jego-odpowiednik-poza-polska/494100
Interpretacja sformułowania „Uczestnicy studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, doktoranci – ogółem, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską” – https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/o/30/informacja-na-temat-sekcji-uczestnicy-studiow-podyplomowych-i-ksztalcenia-specjalistycznego-doktoranci-ogolem-ktorzy-otrzymali-swiadectwo-dojrzalosci-lub-jego-odpowiednik-poza-pol-2/494099
4. Udostępnienie metodologii wyliczeń dla sprawozdawczości GUS
2022-10-28
Na stronie https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdawczosc-gus-za-2022-rok/ udostępniona została metodologia wyliczeń dla sprawozdań GUS (S-10, S-11 oraz S-12) za rok 2022.
5. Nowa wersja modułu Studenci w systemie POL-on 2.0
2022-10-28
W dniu 27.10.2022 r. została wdrożona nowa wersja modułu Studenci w systemie POL-on 2.0. Nowości i poprawki wprowadzone w nowej wersji modułu znajdują się pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/o/30/nowa-wersja-modulu-studenci-w-systemie-pol-on-2-0/494102
logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/
1. Sprawozdawczość GUS za 2022 rok (28.10.)
2. Indywidualna organizacja studiów (2.11.)
3. ECTS – student na Erasmusie (2.11.)
4. ECTS zaliczone w procesie potwierdzenia efektów uczenia się (2.11.)
5. Korekta uruchomienia w danych studenta (3.11.)

logo systemu POLON

Aktualności SEDN

https://sedn.opi.org.pl/
W dniu 27 października została wdrożona nowa wersja SEDN – 1.26.0. W nowej wersji rozbudowano i usprawniono moduł Odwołania.
Wszystkie wersje SEDN opisane są pod adresem https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/informacje-o-zmianach-w-aplikacji-sedn/

logo systemu POLON

Aktualności PBN

1. Komunikat MEiN z dnia 2 listopada br. w sprawie obowiązku sprawozdawczego w zakresie kosztów opłat za artykuły naukowe i monografie opublikowane w latach 2020-2021, wprowadzonego nowelizacją rozporządzenia POL-on z dnia 17 grudnia 2021 roku.
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-w-sprawie-ankiety-dotyczacej-kosztow-oplat-za-artykuly-naukowe-i-monografie-z-lat-2020-2021
Zgodnie z komunikatem w systemie PBN została udostępniona Ankieta dotycząca opłat. Termin jej uzupełnienia upływa 31 stycznia 2023 roku. W poszczególnych polach formularza należy wprowadzać koszty zbiorcze w roku 2020 lub 2021 za artykuły opublikowane w konkretnym czasopiśmie oraz koszty zbiorcze w roku 2020 lub 2021 za monografie wydane w konkretnym wydawnictwie. Więcej informacji znajduje się pod adresem:
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/ankieta-dotyczaca-kosztow-za-publikacje/

2. W dniu 27.10.2022 r. zaktualizowano system PBN do wersji 22.10.2. Najważniejsze modyfikacje zostały przedstawione pod adresem:
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/

logo systemu POLON

Aktualności JSA

https://jsa-cp.opi.org.pl/aktualnosci/
W dniu 21 października wprowadzono nową wersję systemu 2.7.0, w której naprawiono błąd powodujący rozbieżność w czasie aktualizacji statusu raportu w interfejsie i w powiadomieniach email.