logo systemu POLON

Aktualności SEDN

https://sedn.opi.org.pl/
W dniu 27 października została wdrożona nowa wersja SEDN – 1.26.0. W nowej wersji rozbudowano i usprawniono moduł Odwołania.
Wszystkie wersje SEDN opisane są pod adresem https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/informacje-o-zmianach-w-aplikacji-sedn/