logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/
1. Sprawozdawczość GUS za 2022 rok (28.10.)
2. Indywidualna organizacja studiów (2.11.)
3. ECTS – student na Erasmusie (2.11.)
4. ECTS zaliczone w procesie potwierdzenia efektów uczenia się (2.11.)
5. Korekta uruchomienia w danych studenta (3.11.)