logo sum

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że Kasa Zapomogowo Pożyczkowa będzie nieczynna w dniach od 02.01.2023r do 05.01.2023r.

Uwaga!
Uprzejmie informujemy, że Kasa Zapomogowo Pożyczkowa będzie nieczynna w dniach od 02.01.2023r do 05.01.2023r.

logo systemu POLON

Aktualności Forum Akademickiego

W grudniowym numerze „Forum Akademickiego” został opublikowany wywiad z wiceministrem Bernackim, zawierający szerokie omówienie ostatniej ewaluacji. https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/sloty-prowadza-do-usrednienia-wynikow/
logo systemu POLON

Aktualności PBN

W dniu 21 grudnia zaktualizowano system do wersji 22.12.1. Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu opisane są na stronie https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/wdrozenie-wersji-22-12-1/
logo systemu POLON

Nadchodzące szkolenia POL-on

Moduł Pracownicy 9 stycznia godz. 09:30
Moduł Kierunki studiów 10 stycznia 2023 godz. 9:30
logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

1. Przeniesienie danych doktorantów z jednej szkoły doktorskiej do drugiej – pomiędzy podmiotami (15.12.)
2. Rekomendacje dotyczące rejestracji wzorów w module osób upoważnionych (20.12.)