URPM grafika prezentacyjna

URPM – Czy wiesz, że …

Aby wprowadzić poprawny kod statystyczny choroby ICD-10 w polu z rozpoznaniem, np. „Z rozpoznaniem w hospitalizacji”, można wpisać słowo (słowa) na podstawie, którego system odszuka opisy kodów z wystąpieniem tego słowa (słów). W poniższym przykładzie wpisano ‘zawał serca’.

Zrzut ekranu

Po wpisaniu ‘zawał -serca’ system podpowie opisy zawierające słowo ‘zawał’ i bez słowa ‘serca’.

Zrzut ekranu

Wpisanie ‘”zawał serca”’ odszuka dokładne wystąpienie obu słów.

 

Zrzut ekranu

 

Więcej informacji o wyszukiwaniu tekstowym znajduje się w instrukcji URPM (link do strony https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/modul_wyszukiwania/wyszukiwanie_tekstowe.html).

Plakat Doskonałość dydaktyczna uczelni

Bezpłatne kursy dla pracowników kadry dydaktycznej oraz wspierającej dydaktyków SUM

W związku z przystąpieniem do projektu pn.: „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w imieniu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zapraszamy pracowników kadry dydaktycznej oraz wspierającej dydaktyków do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach w/w projektu.

Projekt zakłada przeszkolenie 482 uczestników, w 31 szkoleniach zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Lista realizowanych szkoleń dostępna na stronie https://ddu.sum.edu.pl/   w zakładce Harmonogram.

Dzięki szkoleniom osoby biorące udział w szkoleniach otrzymają:

  • kompetencje miękkie niezbędne w prawidłowej realizacji procesu edukacyjnego,
  • biegłość w stosowaniu nowoczesnych metod nauczania,
  • umiejętność podnoszenia skuteczności nauczania,
  • konkretne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych z dydaktyką i pracą wychowawczą ze studentami,
  • biegłość w profesjonalnym przygotowaniu sylabusów,
  • konkretne argumenty na inwestowanie Zakładów/Katedr w nowoczesną dydaktykę w procesie akredytacji naszej Uczelni.

Do kontaktów w ww. sprawie wyznaczono pracownika Centrum Transferu Technologii, Panią Agnieszkę Jaworowską tel.: 32 208 36 44, e-mail:

nagłówek Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki

Nabór wniosków w ramach Obszaru 2: Wsparcie Badań Programu Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki – formularz zgłoszeniowy

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczynającym się w dniu 01.02.2023 r. naborem wniosków w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wszystkich pracowników w stopniu doktora zatrudnionych na stanowiskach naukowych (naukowo-dydaktycznym, naukowo-technicznym lub innym o charakterze naukowym) zainteresowanych udziałem w programie w ramach Obszaru 2: Wsparcie badań, zachęcamy do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego (link poniżej).

Przypominamy, że Uczelnia może złożyć tylko dwa wnioski w ramach obszaru 2 w danym roku kalendarzowym, w ramach których wykaże potrzeby co najmniej pięciu doktorantów lub pracowników naukowych w stopniu doktora.

Wypełniony  i podpisany wniosek (skan lub podpisy elektroniczne) należy przesłać do Pani Joanny Rozbickiej-Seman, pracownika Centrum Transferu Technologii SUM, na adres: maksymalnie do dnia 03.02.2023 r.

W razie pytań, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny (32 208 36 92 lub 32 208 36 40) lub mailowy: .

Plik do pobrania:

logo systemu POLON

Artykuł w Dzienniku-Gazeta-Prawna

„Czarnek podwyższa oceny dla uczelni. Eksperci mówią o farsie”