Plakat Doskonałość dydaktyczna uczelni

Bezpłatne kursy dla pracowników kadry dydaktycznej oraz wspierającej dydaktyków SUM

W związku z przystąpieniem do projektu pn.: „Doskonałość…
nagłówek Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki