Plakat Doskonałość dydaktyczna uczelni

Bezpłatne kursy dla pracowników kadry dydaktycznej oraz wspierającej dydaktyków SUM

W związku z przystąpieniem do projektu pn.: „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w imieniu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zapraszamy pracowników kadry dydaktycznej oraz wspierającej dydaktyków do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach w/w projektu.

Projekt zakłada przeszkolenie 482 uczestników, w 31 szkoleniach zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Lista realizowanych szkoleń dostępna na stronie https://ddu.sum.edu.pl/   w zakładce Harmonogram.

Dzięki szkoleniom osoby biorące udział w szkoleniach otrzymają:

  • kompetencje miękkie niezbędne w prawidłowej realizacji procesu edukacyjnego,
  • biegłość w stosowaniu nowoczesnych metod nauczania,
  • umiejętność podnoszenia skuteczności nauczania,
  • konkretne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych z dydaktyką i pracą wychowawczą ze studentami,
  • biegłość w profesjonalnym przygotowaniu sylabusów,
  • konkretne argumenty na inwestowanie Zakładów/Katedr w nowoczesną dydaktykę w procesie akredytacji naszej Uczelni.

Do kontaktów w ww. sprawie wyznaczono pracownika Centrum Transferu Technologii, Panią Agnieszkę Jaworowską tel.: 32 208 36 44, e-mail: