URPM grafika prezentacyjna

URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

W trakcie pracy nad scenariuszem można przeglądnąć go w całości klikając w lewym górnym rogu na link „Wyświetl wszystkie kroki”.

print screen ekranu

Po kliknięciu otworzy się okno „Podgląd kryteriów wyszukiwania”, w którym jest opisany każdy krok scenariusza i możliwością jego poprawienia po kliknięciu niebieskiego przycisku „Edytuj krok”. Na dole okna znajdują się przyciski ułatwiające nawigację w oknie. Przycisk z liczbą pozwoli przewinąć opis scenariusza na początek kroku o wskazanym numerze. Przyciski z „<” i z „>” wyświetlą odpowiednio opis wcześniejszego/kolejnego kroku względem obecnie widocznego. W lewym dolnym rogu okna znajduje się przycisk „Język naturalny”.

print screen ekranu

Jego kliknięcie otworzy stronę, na której zostały zebrane opisy wszystkich kroków w języku naturalnym.

print screen ekranu

Logo PKK

AUTOZAPIS 2023 w PPK

Powyższa informacja dotyczy pracowników Uczelni oraz osób, z którymi Uczelnia zawarła umowy cywilnoprawne podlegające z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że co 4 lata (tj. w 2023, 2027, 2031 itd.) każdy pracodawca ma obowiązek dokonać autozapisu do PPK.

W 2023 r. odbędzie się pierwszy tzw. autozapis w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

Co to oznacza dla pracownika?
Każdy pracownik w wieku 18-55 lat, bez względu na to czy uprzednio składał deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK czy też nie, będzie automatycznie do PPK zapisany.

Kogo nie obejmuje autozapis?
Ponowny autozapis nie obejmie osób powyżej 55 roku życia, które nie zostały „zapisane” do PPK z uwagi na to, że nie złożyły wniosku o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK. Osoby te – z uwagi na swój wiek – nie składają deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Co powinien zrobić pracownik, który nie chce przystąpić do PPK?
Należy złożyć nie wcześniej niż 1 marca 2023 roku ponownie deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK – POBIERZ

Co z osobami, które ukończyły 55 lat a chcą przystąpić do PPK?
Osoby, które przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 55. rok życia, pracodawca będzie mógł „zapisać” do PPK albo wznowić za nie naliczanie wpłat do PPK – w ramach ponownego autozapisu – wyłącznie na ich wniosek, złożony do ostatniego dnia lutego 2023 roku.

Co z osobami, które ukończyły 70 lat?
W ramach ponownego autozapisu pracodawca nie będzie mógł „zapisać” osoby zatrudnionej albo uczestnika PPK, którzy złożyli deklarację o rezygnacji, ale przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 70 lat.

Gdzie składać dokumenty?
Dokumenty, o których mowa powyżej uprzejmie prosimy składać w oryginale do Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych, Dziekanatów, oraz pozostałych jednostek , które zawierają umowy cywilnoprawne w terminach:

  • do dnia 28.02.2023 r. – dotyczy wniosków
  • od 01.03.2023 r. – dotyczy deklaracji
logo systemu POLON

Aktualności Forum Akademickiego

Redakcja FA przeanalizowała statystyki ostatniej ewaluacji. Efekt analizy został przedstawiony na stronie https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/ewaluacja-nieoczywiste-statystyki-w-podgrupach/
logo systemu POLON

Aktualności PBN

W dniu 05.01.2023 r. zaktualizowano system PBN 2.0 do wersji 23.01.1. Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu opisane są na stronie https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/wdrozenie-wersji-23-01-1/
logo systemu POLON

Szkolenia POL-on

https://szkolenia.opi.org.pl/nadchodzace-szkolenia/

Nadchodzące szkolenia (on-line, Teams):
– Dane finansowe 2023-02-09 godz. 09:30
– Inwestycje 2023-01-26 godz. 09:30 oraz 2023-02-27 godz. 09:30
– Osoby ubiegające się o stopień doktora 2023-02-14 godz. 09:30
– PBN – opłaty za publikacje 2023-01-19 godz. 10:00
– Postępowania awansowe (stopień dr i dr hab.) 2023-01-25 godz. 09:30
– Pracownicy cz. 1 i 2 2023-02-23 godz. 09:30
– Studenci 2.0 2023-02-20 godz. 09:30