logo systemu POLON

Aktualności Forum Akademickiego

Redakcja FA przeanalizowała statystyki ostatniej ewaluacji. Efekt analizy został przedstawiony na stronie https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/ewaluacja-nieoczywiste-statystyki-w-podgrupach/