logo systemu POLON

Artykuł w Dzienniku-Gazeta-Prawna

„Czarnek podwyższa oceny dla uczelni. Eksperci mówią o farsie”
logo systemu POLON

Aktualności JSA

1. W dniu 17 stycznia została wprowadzona nowa wersja systemu 2.8.0. Wykaz zmian znajduje się pod adresem https://jsa-cp.opi.org.pl/manual/nowa-wersja-systemu-2-8-0/
2. W dniu 17 stycznia została wprowadzona nowa wersja systemu 2.9.0. Główna zmiana polega na dostosowaniu API JSA do sposobu identyfikacji studenta za pośrednictwem identyfikatora zewnętrznego (externalId). Zmiany na środowisko testowe zostały wdrożone w dniu 20 stycznia i zgodnie z przyjętą procedurą po okresie dwutygodniowej karencji zostaną wdrożone na środowisko produkcyjne JSA. Więcej informacji znajduje się pod adresem https://jsa-cp.opi.org.pl/manual/nowa-wersja-systemu-2-9-0-zmiany-w-dokumentacji-rest-api/
logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

1. Obszar Jakość danych – udostępnione raporty (19.01.) Obszar Jakość danych został stworzony na potrzeby weryfikacji poprawności danych w systemie POL-on 2.0.
2. Obszar Studenci – udostępnione raporty (19.01.)
3. Wygląd i zawartość modułu Baza dokumentów w postępowaniach awansowych (20.01.)
4. Obszar Kierunki – Raporty dotyczące kierunków współprowadzonych (20.01.)
5. Moduł Raporty – Wygląd i ścieżka pracy (20.01.)
logo systemu POLON

Aktualności MEiN

Ewaluacja jakości kształcenia w szkole doktorskiej – wytyczne do przygotowania raportu samooceny
2023-01-23
W celu dopełnienia charakterystyki szkoły doktorskiej będą automatycznie zaimportowane podstawowe dane z systemu POL-on. Podmiot jest zobowiązany do ich weryfikacji. W przypadku zastrzeżeń do wygenerowanych danych w pierwszej kolejności zaleca się ich sprawdzenie w systemie POL-on i w przypadku rozbieżności kontakt z OPI-PIB.
Więcej informacji znajduje się pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ewaluacja-jakosci-ksztalcenia-w-szkole-doktorskiej–wytyczne-do-przygotowania-raportu-samooceny oraz https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ewaluacja-szkol-doktorskich